Ontwikkeling van mensen

Ontwikkeling van mensen

Verweij Logistiek B.V. wil een bijdrage leveren aan de regio waarin wij gevestigd zijn en waar het merendeel van onze medewerkers woont. Daarom sponsoren en doneren wij aan algemene verenigingen, vaak op initiatief van onze medewerkers.

Daarnaast ondersteunen we graag activiteiten die dicht bij ons werk als transportbedrijf liggen. Dit doen we in de vorm van een geldelijke bijdrage of door het inzetten van medewerkers en/of materieel bij activiteiten:

Wij organiseren regelmatig projecten ter verbetering van de veiligheid in het verkeer. Een voorbeeld hiervan is het project Veilig op Weg (VTL), waarbij kinderen uit het basisonderwijs en scholieren zich bewust worden van de beperkingen en gevaren van vrachtauto's en andere grote voertuigen en daar veilig mee leren omgaan.

Ook ondersteunen wij activiteiten op het gebied van (gehandicapte) kinderen door aan een toertocht met vrachtwagens mee te doen en leveren wij een bijdrage aan de ‘buurtbus’, waardoor ouderen deel kunnen nemen aan activiteiten buiten hun wooninstelling. Projecten en organisaties die zich inzetten voor ouderen en kinderen en regionaal opereren kunnen rekenen op onze steun.

Direct bellen